Psykisk helse

Det er ikke bare kroppen som trenger sitt – også hjernen trenger stimuli, og dette kan man oppnå på en rekke måter og bare oppfinnsomheten setter grenser for akkurat dette.

Et sunt menneske består av en sunn kropp og en sunn sjel, men hvordan oppnår man dette? Godt kosthold og mosjon sørger for å holde kroppen i slag, men hva er det som gjør at den mentale biten også er på plass. Også her spiller naturligvis kosthold og trening inn, men man må kunne leve livet også for å oppnå den mentale lykken som kreves for at vi skal føle oss som et helt menneske.

mentalhelse

Menneskene er naturligvis veldig forskjellige og det vil derfor være veldig ulikt hva man opplever som mentalt stimulerende. Noen foretrekker lesing, mens andre foretrekker klassisk underholdning i form av spill på nett. Spennet er naturligvis enormt, og det vil være vanskelig å sette fingeren på hva det er som kan gjøre forskjellige mennesker ‘lykkelig’ – smak og behag er derfor vitale elementer når det kommer til psykisk helse.

For mange vil trening være viktig, og som sagt er det ikke tvil om at hele mennesket henger sammen på et vis. Mat, trening og fritidsaktiviteter vil alle være elementer som er med på å gjøre oss så komplett som mulig. De som trener vet at jo bedre form man er i jo bedre klarer man å yte i for eksempel arbeidssituasjonen. Fysisk form vil derfor også spille inn på mental helse, og være med på å gi oss det overskuddet som trengs.

Psykisk helse handler derfor om å sette seg selv i sentrum og enkelt og greit gjør det som gjør en glad!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *